over duurzaam bouwen

Vanaf 2020 wordt in de EU en dus in Nederland energieneutraal bouwen een wettelijke verplichting.
de energieprestatie wordt vanaf dan uitgedrukt in 3 BENG-indicatoren.
BENG 1 voor de totale energiebehoefte, BENG 2 voor het primair fossiel energiegebruik en BENG 3 voor het percentage hernieuwbare energie dat gebruikt wordt in het gebouw.
Dit percentage ligt vanaf 2020 op 50 %, dat wil zeggen dat iedere woning vanaf dan minimaal de helft van zijn energiebehoefte moet halen uit warmtepompen, zonnepanelen, warmtenetten et cetera.

Lees meer hierover in dit artikel uit het tijdschrift Warmtepompen van januari 2017.